Karta charakterystyki – główne wiadomości

Kompleksowe świadczenia dotyczące wyrobów chemicznych realizuje firma eDC dla właścicieli firm z licznych dyscyplin. Zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem nie ma kłopotu zarówno z udzieleniem merytorycznych porad, jak i z opracowaniem dokumentów takich jak na przykład karta charakterystyki albo etykiety CLP. Karta charakterystyki to dokument, jaki jest najczęściej opracowany dla zleceniodawców.

Może on być zrobiony w języku polskim albo w innym języku europejskim. Karta charakterystyki zawiera informacje o bezpiecznym obchodzeniu się, magazynowaniu i transporcie substancji i mieszanin zaliczanych do niebezpiecznych. Można z niej dowiedzieć się, jakie niebezpieczeństwa stwarza określony produkt.

Dokument wymagany jest dla mieszanin i substancji niebezpiecznych oraz w zgodzie z artykułem 31 rozporządzenia REACH. O tym, jakie są to szczegółowo substancje specjaliści poinformują osoby, które zgłaszają się do firmy. W firmie przygotowywane są również pozostałe dokumenty, do jakich zaliczają się: karty SDS/MSDS, etykiety CLP, dokumenty transportowe ADR oraz dokumenty transportowe DGD/DGN/IMO. Można również zdecydować się na usługę analizy i identyfikowania chemicznego. Dzięki temu właściciele firmy będą wiedzieć, czy na terenie własnego zakładu wytworzą wszystko w zgodzie z terminarzem. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z opracowania i wdrożenia znaczących dla konkretnej działalności procedur, to również eksperci mu w tym pomogą. W ramach takiej usługi będą przeanalizowane i poddane korekcie dokumenty firmowe. Odbywają się także audyty kontrolujące funkcjonowanie zakładu.

Eksperci z eDC mogą także przeszkolić pracowników każdego szczebla. Jeżeli ktoś chciałby korzystać z dłuższej współpracy, to również ma taką sposobność. Klienci, jacy chcą współpracować z firmą mogą decydować się na zrobienie użytku z jednej usługi bądź od razu zdecydować się na komplet, jeśli tylko odpowiada to zakresowi ich funkcjonowania. Wtedy mają gwarancję, że wszystkim zajmą się specjaliści.